ELVENTI

Luchtbehandeling

Elventi maakt correcte analyses en biedt geschikte oplossingen voor alle luchttechnische vraagstukken in industriële omgevingen waar productieprocessen, opslag, bewaring en overslag plaatsvinden, en/of waar luchtbehandeling en -beheersing nodig of verplicht zijn in het belang van de aanwezige werknemers, bezoekers, gebruikers, goederen.

Industriële luchtbehandeling en luchtreiniging gebeuren doorgaans door afzuiging en zuivering van schadelijke of hinderlijke stoffen, dampen, rook, geuren of andere vervuilers in bedrijfshallen, magazijnen en andere grote ruimten.

Voor alle onderstaande toepassingen wordt maatwerk geboden:

 • gaande van concept tot uitvoering en montage. De opstart, opvolging en desgewenst periodiek onderhoud zijn inbegrepen;
 • emissies voldoen steeds aan alle milieunormen; installaties aan alle veiligheidsvoorschriften;
 • de voorgestelde toestellen, apparaten en kanalen zijn in eerste instantie functioneel, daarnaast duurzaam, aangepast gedimensioneerd, zuinig in verbruik en onderhoudsarm;
 • ook bij renovaties of optimalisaties zijn we in staat alle situaties van luchttechnische problemen of onvolkomenheden te verhelpen. Elventi beschikt over 30 jaar ervaring in verschillende sectoren (zie onze referentielijst).

1. Luchtzuivering of luchtreiniging

is erop gericht de aanwezige schadelijke en onaangename stoffen (allergenen, bacteriën, virussen, hinderlijke geuren) te verwijderen door filtering, absorptie, gaswassing, ionisatie. Luchtzuivering draagt bij tot een gezonde, veilige, propere en dus productieve werkomgeving.

2. Ontstoffing 

door middel van systemen voor stofafzuiging of stofafscheiding is aan de orde in sectoren zoals de procesindustrie, bouw, houtverwerking & schrijnwerkerij, voeding, chemie, farmacie, textiel, logistiek en distributie. Overtollig stof door inefficiënte afzuiging is immers altijd op een of andere manier nadelig voor de gezondheid en houdt soms gevaar in voor brand of explosie.

3. Dampafzuiging

kwalijke of storende dampen zoals metaaldampen en microscopische vloeistofdruppels worden best onmiddellijk aan de bron verwijderd via een apart afzuigsysteem en vindt zijn toepassingen in de metaalbewerking, constructiebedrijven, machinebouw, de levensmiddelenindustrie, textielverwerking, enz. De meest voorkomende dampen zijn: lasdampen, extrusiedampen, solvent- & lijmdampen, kookdampen.

4. Rookafzuiging

is het aan de bron afzuigen en filteren van rook en verbrandingsgassen zoals lasrook, slijpstof, olienevel, olierook of koelmiddelnevels en dus van toepassing op alle metaal-gerelateerde activiteiten.

5. Ontgassing

gebeurt doorgaans middels gaswassers die de gasvormige componenten in liquide omzetten. Ze zijn gemaakt op maat van de emissiestroom waarover het gaat en vrij eenvoudig om te schakelen. In sectoren van de olieverwerkende- en voedingsindustrie, de afvalverwerking, farmacie en metaalbewerking worden ze veelvuldigst aangewend.

6. Industriële luchtontvochtiging

beoogt een stabiele en voor de omstandigheden ideale vochtigheidsgraad. Daartoe worden industriële adsorptiedrogers ingezet die hun nut bewijzen in onder meer de voedings- en vleesindustrie, farmacie, metaal en sportaccommodaties. Ze helpen mee condensatie, corrosie, bacteriën, schimmelvorming en geurhinder te verhinderen.

De voordelen van een goede luchtbehandeling voor uw onderneming of organisatie zijn legio en beïnvloeden direct en indirect:

 • productiviteit: +++
 • ziekteverzuim: – – –
 • storingen aan machinepark en computersturing: – – –
 • veiligheid & brandveiligheid: +++
 • hygiëne: +++
 • schoonmaakkosten: – – –
 • bedrijfsimago: +++
 • inpandige luchtkwaliteitsnormen zoals wettelijk voorzien: +++
 • algemene milieu effecten: +++